varkeneller

Were here, were queer, get used to it!

Statistik

Kategori: samhälle

Oro och ångest: Är ca dubbelt så vanligt bland transpersoner som homosexuella/bisexuella cis-personer.
 
Självmordstankar: Ca varannan transperson har övervägt att ta sitt liv.
 
Självmordsförsök: 21% av transpersonerna som svarde har försökt ta sitt liv, men i den yngre kategorin (16-29år) har 27% har försökt ta sitt liv. 
 
Riskabla alkoholvanor: 16% av dom transpersoner som svarade hade riskabla alkoholvanor, och i åldern 16-19 hade 31% det. 
 
29% Av transpersonerna som svarade har låtit bli att gå ut ensamma.
 
20% av transpersonerna som svarade har blivit utsatta för våld dom senaste 12 månaderna, och 1/3 har någon gång blivit utsatta för våld.
 
41% har fått ett kränkande bemötande.
 
Källa: ungdomsstyelsens under sökning "hon hen han" från 2010
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: